Çankırı/Korgun /Ildızım Köyü Kalkındırma Vakfı faaliyetlerini bir süre dernek olarak devam ettirdikten sonra Vakıf olarak Çankırı köyleri arasında bir ilki başarmıştır.Daha sonra Çankırıda bir şube açarak faaliyetlerine devam eden Vakfımız yine bu anlamda da bir öncülük yapmıştır.
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Çankırı - KorgunÇankırı - Korgun
ıldızımıldızım
KöyüKöyü
wwwwww
.ildizimvakfi..ildizimvakfi.
comcom
Takip Edin Takip EdinRADYO YAYINI RADYO YAYINI

İLÇEMİZİ TANIYALIM

    İç Anadolu Bölgesinde, Çankırı İline bağlı taşı ve Ildızım Suyu ile ünlü bir ilçe olan Korgun, kuzeyinde Ilgaz, doğusunda Çankırı Merkez, güneyinde Eldivan ve Şabanözü ile batısında Kurşunlu ilçeleri ile çevrilidir. Çankırıya 20 km. uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 326 km2 olup, toplam nüfusu 3613'tür. 

    İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. Tarım alanında patates en önemli ürünü olup, sebze ve diğer tahıl ürünleri az miktarda yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta ise büyükbaş hayvanlar önde gelmek üzere koyun ve keçi yetiştirilir. İlçe ekonomisinde gelişme sağlanması için 1.400.000 m2lik bir alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca ilçede inşaat ve proje aşamasında fabrika yapımları da bulunmaktadır. 
      
           Çankırı ve diğer ilçelerinde olduğu gibi Korgun'un da eski bir tarihi vardır. Ancak yörede yeterli arkeolojik araştırmalar yapılmadığından bu konuda kesin bilgi bulunmamaktadır. Hititlerin ilk kez buraya yerleştiği, bunu Galatların, Perslerin, Makedonyalıların, Romalıların ve Bizanslıların egemenlikleri izlemiştir. Selçuklulardan Emir Karatekin Bey 1074 yılında bölgeyi Bizanslılardan almış, ardından Çandaroğulları, İsfendiyar oğulları buraya hakim olmuş ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Moğol istilasından sonra Osmanlılar yeniden kendi egemenlikleri altına almışlardır.

İlçe ismini Kargın Türklerinden olan Emir Karatekin Beyden almıştır. Bu isim daha sonra değişerek, Korgun'a dönüşmüştür.
Korgun eski dilde mezarlık demek olup, ilçe, ismini girişteki eski mezar harabelerinden almıştır.Korgun 1991 yılında ilçe konumuna getirilmiştir.
İlçede tarihi bir yapı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Ildızım ve Gümüşdöven Köyleri civarında Roma dönemine ait nekropol ile XIX.yüzyılda yapıldığı sanılan Doğu Mahallesi Camisi bulunmaktadır.

İlçe İç Anadolu Bölgesinde, topraklarının bir bölümü Batı Karadeniz Bölgesi içinde olmakla birlikte Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. Doğuda Çankırı İl merkezi, Batıda Kurşunlu, Kuzeyde Ilgaz, Güneyde de Şabanözü ve Eldivan ilçeleri yer alır.

    Arazi genellikle dağlıktır. Kuzeydeki arazi taşlık olduğu için bu bölüme Taş yakası da denmektedir. Doğudaki arazi nispeten ağaçlıktır. Ayrıca bu kesimde ilçe halkının geçim kaynağını teşkil eden verimli topraklar yer almaktadır.

     İlçede karasal iklim görülmekle birlikte, Karadeniz iklimi de Kuzeyde etkilidir. Hava sıcaklığı Çankırı il merkezine göre ortalama günlük bir-iki derece düşüktür.

     Yetiştirilen başlıca ürünler Buğday, Arpa, mevsim sebzeleri, Söğüt, Kavak ve çeşitli Meyve ağaçlarından oluşmaktadır.

      İlçemiz merkezinden Çankırı-Ilgaz (Kastamonu-İstanbul-Ankara bağlantılı) karayolu geçmektedir. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır. Çankırı-Korgun 20 Km. Ilgaz 30 Km. Ankara 150 Km dir.  Köy yollarımız her mevsim ulaşıma açık olup, tüm köy yollarının 114 Km. si asfalt 5 Km.si stabilize yoldur. Kara yolu dışında ilçeye 5 Km. uzaklıkta bulunan Kayıçivi, Alpsarı ve Ildızım Köylerinden demiryolu geçmektedir.

     Ildızım,Kayıçivi,Buğay,Çukurören,Dikenli,Alpsarı,İkiçam,KaratekinKesecik,Maruf,Hıcıp ve Karatepe den oluşan 12 köy Korgun ilçesine bağlıdır.


Sayfa Üretim süresi :0,0234

© 2012 ildizimvakfi.com
Ildızım Köyü Resmi İnternet Sitesi http://www.ildizimvakfi.com

Tam Ekran